Privacyverklaring

 

PRIVACYBELEID P&O GROEP


P&O Groep verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR) en dus onder meer:

  • zorgvuldig omgaan met uw gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • u controle geven over uw gegevens

 

P&O Groep verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Belangstellenden: naam, adres en/of contactgegevens
  • Cliënten: naam, adresgegevens, contactgegevens, aantekeningen en gegevens van uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
  • Nieuwsbriefinschrijvers: identificatiegegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van AVG artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Interne en externe diensten, zoals bijvoorbeeld IT en boekhouding, die inzage kunnen hebben in de gegevens, zijn gebonden aan ons Privacybeleid en de AVG. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Tenzij wettelijk anders bepaald of in overleg met u, hanteren wij een bewaartermijn van uw dossier van tenminste 7 jaar na afloop van het laatste behandeltraject.

Indien u dat wenst kunt u na afloop van de behandeling, of daarna op elk gewenst moment, schriftelijk aangeven dat uw gegevens bij P&O Groep worden aangepast of verwijderd conform de wettelijke bepalingen. Dit betekent wel, dat bij een toekomstige behandeling tijd moet worden besteed aan het verzamelen van de benodigde intake gegevens en historie.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid of indien u uw gegevens wil aanpassen of verwijderen kunt u mailen naar privacy@perspectiefinzicht.nl
Indien uw bericht is aangekomen geven wij u binnen 14 dagen daarvan bericht.

 

Over cookies en versleuteling

Nergens op deze website vragen we u om persoonlijke gegevens. We maken ook geen gebruik van facebook, twitter, google of andere diensten om uw bezoek in kaart te brengen of u te bestoken met reclame. Wel worden uw IP-adres en gegevens over de browser die u gebruikt opgenomen in de logbestanden van de webserver en enige tijd bewaard. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt om de prestaties van onze website te monitoren en te optimaliseren en om misbruik op te sporen en daartegen op te treden.

U bekijkt deze website via een versleutelde verbinding. Daarmee voorkomen we dat iemand met u mee kan kijken wat u doet. Omdat we nergens persoonlijk identificeerbare informatie van u vragen of verzamelen is dat eigenlijk niet nodig. Maar we versleutelen toch. Als extra veiligheid. Let echter op dat die versleuteling door externe invloeden aan uw kant van de verbinding ook omzeild kan worden. Om u te beschermen tegen foute websites kijkt bijvoorbeeld veel beveiligingssoftware namelijk met u mee. En daarvoor moet de versleuteling omzeild worden. Tijdens de installatie van dergelijke programma's heeft u daarvoor uw toestemming gegeven. We verwijzen naar de handleiding van uw beveiligingssoftware om te zien of dat op u van toepassing is.

Op deze website worden alleen functionele cookies gebruikt. Dat zijn cookies die nodig zijn voor het kunnen laten functioneren van de website. Voor functionele cookies hoeven we geen toestemming te vragen, maar we willen u toch op de hoogte brengen van het feit dat ze er wel zijn en op uw computer opgeslagen worden. Ze bevatten geen persoonlijk identificeerbare gegevens. Op het moment dat u uw browser sluit zouden ze automatisch verwijderd moeten worden.

Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat er geen cookies van onze website op worden geslagen. We verwijzen naar de handleiding van uw webbrowser over hoe dat moet.


P&O Groep,  Jacqueline Hanssen

Het Privacybeleid versie 28/05/2018
is een onderdeel van de Algemene Voorwaarden van P&O Groep

 

 

Gebruikte afbeeldingen
© zie H-Artpassion.nl